5 tips waarom retailers een dashboard nodig hebben

Retailers kunnen betere beslissingen nemen, de kosten verlagen en de rendabiliteit verhogen door gebruik te maken van BrightAnalytics.

Verkrijg betere inzichten in de financiële en operationele data van uw bedrijf

Retailers of bedrijven waarbij de bedrijfsstructuur gebaseerd is op een retail-concept kunnen betere beslissingen nemen, de kosten verlagen en de rendabiliteit verhogen door gebruik te maken van BrightAnalytics. Het BrightAnalytics-platform is vooral handig voor het in kaart brengen van indirecte kosten zoals overhead -of huisvestingskosten per filiaal, business unit, regio, … en de impact ervan op de rendabiliteit van de onderneming.

1. Toegang tot realtime data

Nemen we het voorbeeld van een retail-keten met vestigingen op verschillende locaties en verschillende huurprijzen die jaarlijks verhogen. De kosten van nutsvoorzieningen zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters, alsook van de locatie. Als het management en filiaal-verantwoordelijken hun activiteiten niet aanpassen in functie van verschuivingen in overhead -en bezettingskosten, dan kunnen deze bewegingen een grote invloed hebben op het resultaat bottom-line.

Een dashboard laat het management toe om in één oogopslag snel te zien hoe overheadkosten, huisvestingskosten, personeelskosten en andere kosten evolueren in functie van de omzet en de winst beïnvloeden. Toegang tot realtime data is cruciaal voor beslissingsnemers om onmiddellijk oorzaak en gevolg te zien van genomen beslissingen in een snel veranderend economisch landschap.

2. Hou het budget onder controle

Dashboards laten toe om budgetten onder controle te houden. Dankzij verschillende “what-if”- scenarios kunnen de actuele cijfers vergeleken worden met budgetten en krijgt men snel en duidelijk inzicht in afwijkingen ten opzicht van gebudgetteerde projecties.

3. Krijg dieper inzicht in de cijfers

Een dashboard helpt om trends in kosten en/of opbrengsten in filialen, regio’s, afdelingen, … te detecteren. Via uitgebreide drilldown mogelijkheden laten dashboards toe om de oorzaken van rendabiliteitsverlies bloot te leggen en geven ze inzicht tot de meest gedetailleerde data.

4. Betrek uw medewerkers

Tot op heden is het vaak gebruikelijk dat de rapportering van cijfers en kpi’s op wekelijkse of maandelijkse basis vanuit het hoofdkantoor verstuurd worden naar de verschillende vestigingen.

Er is een duidelijke opmars bezig van “self-service”-reporting waarbij managers en medewerkers rechtstreeks toegang krijgen tot dashboards -en rapporteringssystemen om hun prestaties op te volgen. Het verschuiven van deze verantwoordelijkheid en het transparant maken van de cijfers leiden tot een grotere betrokkenheid van de werknemers en bevorderen hun individuele prestaties.

5. Betere beslissingen dankzij interactieve dashboards

Interactieve dashboards met ingebouwde “what-if”-functionaliteiten laten toe om verschillende scenarios uit te testen en de impact ervan op het resultaat weer te geven. Deze “what-if”-scenarios laten toe om op een snelle manier bepaalde beslissingen gefundeerd te onderbouwen.

BrightAnalytics centraliseert al uw financiële en operationele data. De ijzersterke en duidelijke dashboards bieden instant inzicht in de situatie van uw bedrijf en plaatst uw operationele data in context. Vergelijk onderlinge prestaties, bouw zoveel top 10’s als je wil of spot risico’s en anticipeer tijdig op trends.

BrightAnalytics biedt een 360° overzicht over uw organisatie en laat toe efficiënt onderbouwde strategische beslissingen te nemen.

Wilt u meer te weten komen over onze oplossing? Schrijf u vrijblijvend in voor één van onze webinars of voor een demo.