In BrightAnalytics gaat filteren snel, en zie je in één oogopslag de resultaten.

-Hans Hoskens, Finance Director
"Meestal wordt er veel tijd en werk gestopt in de financiële rapportering, en minder in de analyse van de data. Met BrightAnalytics is net het omgekeerde mogelijk."
- Hans Hoskens, Finance Director

Modules in gebruik

VanRoey.be maakt BrightAnalytics preferred partner

IT-dienstverlener VanRoey.be geeft er de voorkeur aan om met preferred partners samen te werken voor de infrastructuur en de applicaties die ze aan hun klanten aanbieden. Sinds kort is BrightAnalytics één van die partners. En dat meer bepaald voor klanten die op zoek zijn naar een financiële rapporterings- en controllingtool.

 

“Als IT-dienstverlener ondersteunen we onze klanten – doorgaans middelgrote B2B-bedrijven met zo’n 25 tot 5.000 computergebruikers – met infrastructuur en applicaties”, begint zaakvoerder Pat Van Roey te vertellen. “Daarvoor werken we samen met een select aantal leveranciers.”

Tijdens klantgesprekken stelde de businessunit Business Solutions van VanRoey.be vast dat heel wat bedrijven nood hadden aan een meer geavanceerde oplossing voor hun financiële rapportering. na uitgebreid marktonderzoek werd gekozen voor BrightAnalytics”

Zonder tussenkomst van IT

“Daar zijn meerdere redenen voor”, legt Finance Director Hans Hoskens uit. “BrightAnalytics gaat net een stap verder dan andere BI tools. “Het is niet louter een financiële rapporteringstool, maar ook een controllingtool. Operationele medewerkers in de financiële afdeling kunnen het zelf opzetten en managen zonder dat ze daarbij de tussenkomst van een IT’er nodig hebben”, gaat Hans verder.

“Wij vinden dat cruciaal. Meestal wordt er veel tijd en werk gestopt in de financiële rapportering, en minder in het analyseren van de data. Maar dat zou net andersom moeten zijn: de data moeten er heel snel uitkomen, zodat je aan de slag kan met de cijfers. Bright overtreft wat dat betreft zelfs onze verwachtingen.”

In één oogopslag

Omdat VanRoey.be niet graag iets voorstelt aan klanten zonder er ook zelf mee te werken, werd BrightAnalytics ook bij de IT-dienstverlener geïmplementeerd. De belangrijkste drijfveer daarbij was de invoering van een analytische boekhouding, waarbij er overheadkosten verdeeld moesten worden over de verschillende businessunits. “In BrightAnalytics kunnen we op de achtergrond verdeelsleutels instellen waardoor die kosten in de rapportering automatisch over de businessunits verdeeld worden”, aldus Hans.

“Vroeger zouden we hiervoor aangewezen zijn op Excel, waar er al snel een foutje in formules sluipt en er met meerdere sheets gewerkt moet worden. In BrightAnalytics gaat filteren snel, en zie je nadien in één oogopslag de resultaten. We winnen er tijd mee, het is gebruiksvriendelijk én het stelt ons in staat om snel te werken.”

Geen meerkost voor maatwerk

Ondertussen blijft VanRoey.be ook andere BI aanbieden bij klanten. “Voor een productiviteitsrapportering, die weergeeft wie hoeveel uur presteerde aan welk project, is Power BI bijvoorbeeld een prima tool, die bovendien vrij toegankelijk is voor iedereen”, zegt Pat nog. “Maar filteren op analytisch niveau is dan weer moeilijk. En wil je werken met verdeelsleutels om een juiste analyse van de cijfers te maken, dan komt er vaak maatwerk bij te pas. In zo’n gevallen is BrightAnalytics een betere optie.”

logo flower

De voordelen van BrightAnalytics volgens VanRoey.be :

  • Financiële rapporterings- én controllingtool
  • Geen tussenkomst van IT’er nodig
  • Gebruiksvriendelijk systeem
  • Enorme tijdswinst

Benieuwd wat BrightAnalytics voor u kan betekenen?