Visma.net

Molnplattformen Visma.net erbjuder smarta verktyg som automatiserar och kopplar ihop dina affärsprocesser. Plattformen omfattar ekonomiadministration, lagerhantering, projektkontroll och HRM.BrightAnalytics ansluter till Visma.net och centraliserar både finansiell och operativ data. De intuitiva och visuellt kraftfulla instrumentpanelerna ger omedelbar insikt i ditt företags tillstånd och automatiserar förvaltningsrapporteringen. BrightAnalytics ger dig en 360° överblick över hela organisationen , så att du kan hålla fingret på pulsen och fatta snabba och välgrundade strategiska beslut.